Calendari de pagaments de taxes i impostos pel 2019

print pdf

TAXES-PREUS PÚBLICS (escombraries i tribunes-miradors)

  • Del 29/03/2019 al 29/05/2019

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

  • Del 29/03/2019 al 29/05/2019

GUALS

  • Del 29/03/2019 al 29/05/2019

TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI

  • Del 29/03/2019 al 29/05/2019

IBI URBANA - Fraccionament del rebut en dos pagaments

  • IBI urbana - 1r termini: del 28/06/2019 al 30/08/2019
  • IBI urbana - 2n termini: del 27/09/2019 al 29/11/2019

IBI RÚSTICA

  • Del 28/06/2019 al 30/08/2019

IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

  • Del 30/06/2019 al 30/08/2019

IAE (impost d'activitats econòmiques)

  • Del 30/07/2019 al 30/09/2019