Calendari de pagaments de taxes i impostos pel 2018

print pdf

TAXES-PREUS PÚBLICS (escombraries i tribunes-miradors)

  • Del 29/03/2018 al 31/05/2018

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

  • Del 29/03/2018 al 31/05/2018

GUALS

  • Del 29/03/2018 al 31/05/2018

TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI

  • Del 29/03/2018 al 31/05/2018

IBI URBANA - Fraccionament del rebut en dos pagaments

  • IBI urbana - 1r termini: del 29/06/2018 al 31/08/2018
  • IBI urbana - 2n termini: del 28/09/2018 al 30/11/2018

IBI RÚSTICA

  • Del 29/06/2018 al 31/08/2018

IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

  • Del 29/06/2018 al 31/08/2018

IAE (impost d'activitats econòmiques)

  • Del 27/07/2018 al 28/09/2018